O nas

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
powstało 27 kwietnia 2000 r. Założycielami byli:
• Gmina Miasto Grudziądz,
• Przedsiębiorstwo Budowlane "GePeBe Grudziądz" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu,
• Stefan Dyrga, Krzysztof Linka, Krystyna Stręciwilk jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Unitas" Spółka Cywilna z siedzibą w Grudziądzu (od dnia 08.02.2002 r. spółka jawna),
• Andrzej Zielke i Tadeusz Mielczarek jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą: Zakład Usługowo-Handlowy "Elektrobud" Spółka Cywilna z siedzibą w Grudziądzu (od dnia 16.01.2002 r. "M&Z Grudziądz" Spółka Jawna).

W roku 2003 nastąpiły znaczące zmiany w składzie udziałowców Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
i tak:

• Przedsiębiorstwo Budowlane "GePeBe Grudziądz" Sp. z o.o. w dniu 21 października 2003 r. sprzedało posiadane przez siebie udziały Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
• Stefan Dyrga, Krzysztof Linka i Krystyna Stręciwilk jako wspólnicy Spółki Jawnej działającej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Unitas" Spółka Jawna w dniu 26 listopada 2003 r. sprzedali udziały na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
• Andrzej Zielke i Tadeusz Mielczarek jako wspólnicy Spółki Jawnej działającej pod nazwą: "M&Z Grudziądz" Mielczarek Tadeusz, Zielke Andrzej Spółka Jawna w dniu 26 listopada 2003 r. sprzedali udziały na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.


Obecnie Spółka posiada jednego udziałowca:

MPGN Sp. z o.o. - 160 udziałów.

Galeria 1

DSC_4756_300.jpg

Galeria 2

DSC_4740-300.jpg

Galeria 3

DSC_4757_300.jpg

Galeria 4

DSC_4757_300.jpg